Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Torben Vestergaard
Supplerende læsning

Wille 2007

Reference

Drotner, Kirsten; Bruhn Jensen, Klaus; Poulsen, Ib & Schrøder, Kim (1996). Medier og kultur. En grundbog i medieanalyse og medieteori. København: Borgen

Frege, Gottlob (1892). “Über Sinn und Bedeutung.” Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. [Genoptr. bl.a. i: Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf logische Studien. Udg. m. indl. af Günther Patzig, 1969. Ny udg. ved Mark Textor, 2002.] [Da. overs. 2002]

Frege, Gottlob (2002). “Om mening og betydning.” I: Filosofiens, sprogets og matematikkens grundlag. Overs. af Peer F. Bundgaard; indl. af Lars Binderup. Aarhus: Philosophia

Grice, H.P. (1975).“Logic and conversation.” I: Cole, Peter & Morgan, Jerry L. (red.). Speech Acts. (Syntax and Semantics, 3). New York: Academic

Grice, H.P. (1978). “Further notes on logic and conversation.” I: Cole, Peter (red.). Pragmatics. (Syntax and Semantics, 9). New York: Academic

Grice, H.P. (1981). “Presupposition and conversational implicature.” I: Cole, Peter (red.). Radical Pragmatics. New York: Academic

Harder, Peter & Kock, Christian (1976). The Theory of Presupposition Failure. (Travaux du Cercle linguistique de Copenhague, 17). København: Akademisk

Levinson, Stephen C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press

Russel, Bertrand (1905). “On denoting.” Mind, 14, s. 479- 493

Strawson, Peter Frederick (1952). Introduction to Logical Theory. London: Methuen

Sperber, Dan & Wilson, Deidre (1986). Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell [2. udg. 1995]

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur