Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Sigurd Allern
Supplerende læsning

Bjerke 2009b, 2012

Reference

Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.) (2009a). Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev. Bergen: Fagbokforlaget

Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2009b). “Den mediale skandalen.” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev. Bergen: Fagbokforlaget

Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.) (2012). Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom

Allern, Sigurd; Kantola, Anu; Pollack, Ester & Blach-Ørsten, Mark (2012). “Increased scandalisation. Nordic political scandals 1980 - 2009.” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom

Bjerke, Paul (2009b). “Skandaler og pressemoral.” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev. Bergen: Fagbokforlaget

Bjerke, Paul (2012). “Media Victims and Media Morals.” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom

Blach-Ørsten, Mark & Brink Lund, Anker (2012): “Security scandals in the age of mediated war.” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom

Ekström, Mats & Johansson, Bengt (2008). “Talk scandals.” Media Culture & Society, 30 (1), s. 61-79

Ettema, James S. & Glasser, Theodore L. (1985). “On the Epistemology of Investigative Journalism.” Communication, 8 (2), 1985, s. 183-206 [Genoptr. i Adam, V & Clark, Roy Peter (red.) (2005). Journalism: The Democratic Craft. New York: Oxford University Press, s. 126-140]

Jenssen, Anders Todal & Fladmoe, Audun (2009). “Ti bud for den som vil skandalisere.” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev. Bergen: Fagbokforlaget, s. 27-48

Jenssen, Anders Todal & Fladmoe, Audun (2012). “Ten Commandments for the Scandalisation of Political Opponents.” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom

Kumlin, Staffan & Esaiasson, Peter (2011). “Scandal Fatigue? Scandal Elections and Satisfaction with Democracy in Western Europe 1977-2007.” British Journal of Political Science. [Tilgængelig på Cambridge Journals Online]

Lull, James & Hinerman, Stephen (red.) (1997a). Media Scandals. Morality and Desire in the Popular Culture Marketplace. Cambridge: Polity

Lull, James & Hinerman, Stephen (1997b). “The Search for Scandal.” I: Lull, James & Hinerman, Stephen (red.). Media Scandals. Morality and Desire in the Popular Culture Marketplace. Cambridge: Polity

Midtbø, Tor (2007). Skandaler i norsk politikk. Oslo: Universitetsforlaget

Midtbø, Tor (2012). “Do mediated political scandals affect party popularity in Norway?” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom, s. 151-163

Nord, Lars; Enli, Gunn S. & Stúr, Elisabeth (2012). “Pundits and Political Scandals. A Study of Political Commentators in Norway and Sweden.” I: Allern, Sigurd & Pollack, Ester (red.). Scandalous! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom, s. 87-102

Thompson, John B. (2000). Political Scandal: Power and Visibility in the Media Age. Cambridge: Polity