Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Peter Golding
Supplerende læsning

Golding & Murdock 1997, Mosco 2009, Wasko, Murdock & Sousa 2011, Garnham 2011, Hesmondhalgh 2007, Hesmondhalgh & Baker 2011

Reference

Garnham, Nicholas (2011). “The political economy of communication revisited.” I: Wasko, Janet; Murdock, Graham & Sousa, Helena (red.). The Handbook of Political Economy of Communications. (Global Media and Communication Handbook Series (IAMCR). Chichester: Wiley-Blackwell, s. 41-61

Golding, Peter & Murdock, Graham (red.) (1997). The Political Economy of the Media. (International Library of Studies in Media & Culture). Cheltenham/Brookfield, Mass.: Edward Elgar

Hesmondhalgh, David (2007). The Cultural Industries. 2.udg. London: Sage [3.udg. 2012]

Hesmondhalgh, David & Baker, Sarah (2011). Creative Labour: Media Work in Three Cultural Industries. London: Routledge

Mosco, Vincent (2. udg.) 2009. The Political Economy of Communication. London/California: Sage

Wasko, Janet; Murdock,Graham & Sousa, Helena (red.) (2011). The Handbook of Political Economy of Communications. (Global Media and Communication Handbook Series (IAMCR). Chichester: Wiley-Blackwell