Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Finn Frandsen
Supplerende læsning

Negrine 2008

Reference

Blumler, Jay G. & Gurevitch, Michael (1995). The Crisis of Public Communication. London: Routledge

Bredsgaard Lund, Bo & Esbensen, Mads Christian (red.) (2006). Samtaler om spin. Insiderberetninger om medier og politik. København: Haase & Søn

Cook, Timothy E. (1998). Governing with the News. The News Media as a Political Institution. Chicago: University of Chicago Press. [2. udg. 2005]

Femø Nielsen, Mie (red.) (2004). Spin, selvfremstilling og samfund – public relations som reflekterende praksis. København: Samfundslitteratur

Hjarvard, Stig (2008a). En verden af medier. Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg. København: Samfundslitteratur

Negrine, Ralph (2008). The Transformation of Political Communication. Continuities and Changes in Media and Politics. London: Palgrave Macmillan

Norris, Pippa (2000). A Virtuous Circle: Political Communication in Postindustrial Societies. Cambridge/New York: Cambridge University Press

Pedersen, Ove K.; Kjær, Peter; Esmark Anders; Horst, Maja & Meier Carlsen, Erik (2000). Politisk journalistik. Aarhus: CFJE/Ajour

Thompson, John B. (2000). Political Scandal: Power and Visibility in the Media Age. Cambridge: Polity