Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Roger Buch
Supplerende læsning

Brink Lund 2002, Carstensen, Svith & Mouritsen 2007

Reference

Brink Lund, Anker (2002). Den redigerende magt. Nyhedsinstitutionens politiske indflydelse. (Magtudredningen). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Carstensen, Martin B.; Svith, Flemming & Mouritsen, Per (red.) (2007). DR og TV2 – i folkets tjeneste? Aarhus: Ajour