Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Barbara Gentikow
Supplerende læsning

Danius 2002, 1998, Day 1973, Hansen Bratu 2000

Reference

Bordwell, David (1989). Making Meaning. Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Danius, Sarah (1998/2002). The Senses of Modernism. Technology, Perception, and Modernist Aesthetics. [Disputats/doktorsavhandl., Uppsala Universitet] [Også udg. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press (2002)]

Day, Ross Henry (1969). Human Perception. (Basic Topics in Psychology). Hoboken, N.J.: John Wiley [Da. overs. 1973]

Day, Ross Henry (1973). Perception. Overs. af Bjørn Nake. København: Hans Reitzel

Gentikow, Barbara (2006). “Mediert persepsjon. Om sansebevegelser og erfaringsdesign.” I: Iversen, Gunnar (red.). Estetiske teknologier 1700-2000. Bd. 3. Oslo: Scandinavian Academic Press/Spartacus, s. 63-89

Grodal, Torben Kragh (1997). Moving Pictures – A New Theory of Film Genres, Feelings, and Cognition. Oxford: Oxford University Press

Hansen, Miriam Bratu (2000). “The Mass Production of the Senses: Classical Cinema as Vernacular Modernism.” I: Gledhill, Christine & Williams, Linda (red.). Reinventing Film Studies. London: Arnold, s. 333-350 [Refereret som Hansen Bratu (2000) i hovedteksten.]

Ihde, Don (2001). Bodies in Technology. Minneapolis, Minn./London: University of Minnesota Press

Ihde, Don (1976). Listening and Voice. A Phenomenology of Sound. Athens, Ohio: Ohio University Press. [2. udg. 2007; Albany, NY: State University of New York Press]

McLuhan, Marshall (1962/2011). The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man. Toronto: The University of Toronto Press [Jubilæumsudg. 2011] [Sv. overs. 1969]

McLuhan, Marshall (1964). Understanding Media. The Extensions of Man. London: Routledge & Kegan Paul [Genudg. 1994 m. forord af Lewis H. Lapham. Cambridge, Mass. MIT Press. Genudg. 2001 i Routledge Classics.] [Da.overs. 1967]

McLuhan, Marshall (1967). Mennesket og medierne. Overs.af Elsa Gress Wright. København: Gyldendal

McLuhan, Marshall (1969). Gutenberg-galaxen. Den typografiska människans uppkomst. Overs. af Richard Matz. Stockholm: Pan/Norstedt

Merleau-Ponty, Maurice ([1945 ]1962). The Phenomenology of Perception. London: Routledge. [Første del foreligger i da. overs. (1994/1996)]

Merleau-Ponty, Maurice  (1994/1996). Kroppens fænomenologi. [Da. overs. af Bjørn Nake; indl. ved Dag Østerberg. Oslo: Pax. [Genoptr. (1996). Indl. ved Ole Fogh Kirkeby. København: Det Lille Forlag.]