Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Hanne Bruun
Supplerende læsning

Klimmt, Hartmann & Schramm 2006

Reference

Hjarvard, Stig (2001b). “Journalism as Company.” I: Agger, Gunhild & Jensen, Jens F. (red.). The Aesthetics of Television. (Media & Cultural Studies, 2). Ålborg: Aalborg University Press

Horton, Donald & Wohl, R. Richard (1956). “Mass Communication and Parasocial Interaction. Observations on Intimacy at a Distance.” Journal of Psychiatry, 19 (3), s. 215–229. [Da. overs. 1997]

Horton, Donald & Wohl, R. Richard (1997). “Massekommunikation og parasocial interaktion. Et indlæg om intimitet på afstand.” Overs. af Gunhild Wernblad. Mediekultur, 26, s. 27-39

Klimmt, Christoph; Hartmann, Tilo & Schramm, Holger (2006). “Parasocial Interactions and Relationships.” I: Bryant, Jennings & Vorderer, Peter (red.). Psychology of Entertainment. London: Lawrence Erlbaum, s. 291-315