Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Søren Kolstrup
Supplerende læsning

Kjørup 2002, Wille 2007

Reference

Kjørup, Søren (2002). Semiotik.  (Problemer, positioner og paradigmer). København: Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsforlag

Metz, Christian (1971-1972). Essais sur la signification au cinema. Paris: Klincksieck [Eng. overs. af Bd. 1, 1974]

Metz, Christian (1974). Film Language: A Semiotics of the Cinema. Overs. af Michael Taylor. New York: Oxford University Press

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur