Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Christian Jantzen
Supplerende læsning

Bærenholdt & Sundbo 2007, Lund, J. m.fl. 2005, Ørnbo, Sneppen & Würtz 2004

Reference

Boswijk, Albert; Thijssen & Peelen, Ed (2007). The Experience Economy. A New Perspective. Amsterdam: Pearson Education

Bærenholdt, Jørgen Ole & Sundbo, Jon (red.) (2007). Oplevelsesøkonomi. Produktion, forbrug, kultur. København: Samfundslitteratur

Jantzen, Christian & Rasmussen, Tove Arendt (2007b). “Er oplevelsesøkonomi gammel vin på nye flasker?” I: Jantzen, Christian & Rasmussen, Tove Arendt (red.). Oplevelsesøkonomi. Vinkler på forbrug. Ålborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 21-47

Jantzen, Christian & Vetner, Mikael (2007). “Oplevelsens psykologiske struktur.” I: Bærenholdt, Jørgen Ole & Sundbo, Jon (red.). Oplevelsesøkonomi. Produktion, forbrug, kultur. København: Samfundslitteratur, s. 27-50

Jantzen, Christian; Vetner, Mikael & Bouchet, Julie (2011). Oplevelsesdesign. Tilrettelæggelsen af unikke oplevelseskoncepter. København: Samfundslitteratur

Lund, Jacob M.; Pose Nielsen,Anne; Goldschmidt, Lars; Dahl, Henrik & Martinsen, Thomas  (2005). Følelsesfabrikken. Oplevelsesøkonomi på dansk. København: Børsens Forlag

Pine, B. Joseph & Gilmore, James H. (1999/2011). The Experience Economy: Work Is Theatre and Every Business Is a Stage. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. [Opd. udg. 2011]

Prahalad, C.K. & Ramaswamy, Venkat (2004). The Future of Competition. Co-Creating Unique Value with Customers. Boston, Mass.: Harvard Business School Press

Schulze, Gerhard (1992). Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt: Campus

Toffler, Alvin (1980). The Third Wave. New York: William Morrow. [Da. overs. 1981; sve. overs. 1982]

Toffler, Alvin (1981). Den tredje bølge. Overs. af Henning Albrechtsen. København: Erichsen

Toffler, Alvin (1982). Den tredje vågen. Overs. af Gunnar Ruud. Stockholm: Esselte

Ørnbo, Jens; Sneppen, Claus & Würtz, Peter (2004). Oplevelsesbaseret kommunikation - oplevelse, indlevelse, medlevelse. Århus: JP Erhvervsbøger