Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Lars Kabel
Supplerende læsning

Kabel & Sparre 1999, Kabel 2009, Brink Lund 2000, 2009

Reference

Galtung, Johan & Ruge, Mari Holmboe (1965). “The Structure of Foreign News.” Journal of Peace Research, 2, s. 64-91

Harcup, Tony & O’Neill, Deirdre (2001). “What is News? Galtung and Ruge revisited.” Journalism Studies, 2 (2), s. 261-280

Hjarvard, Stig (1999b). Tv-nyheder i konkurrence. København: Samfundslitteratur

Kabel, Lars (red.) (2009). Nyheder i nutid. Aarhus: Ajour

Kabel, Lars & Sparre, Kirsten (red.) (1999). Nye nyheder. Om nyhedsjournalistik og nyhedsdækning i dagblade, radio, TV og online. Aarhus: Ajour

Kramhøft, Peter (2000). Journalistik med omtanke. Arbejdsmetoder i udredende og analytisk journalistik. Aarhus: Ajour