Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Lars Kabel
Supplerende læsning

Kabel & Sparre 1999, Kabel 2009; Jørgensen, J.C. 2007; Brink Lund 2000, 2002

Reference

Bell, Alan (1991). The Language of News Media. Oxford/Cambridge. Mass.: Blackwell

Brink Lund, Anker (red.) (2000). Først med det sidste – en nyhedsuge i Danmark. Aarhus: Ajour

Brink Lund, Anker (2002). Den redigerende magt. Nyhedsinstitutionens politiske indflydelse. (Magtudredningen). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Jørgensen, John Chr. (2007). Journalistik med stil. Fra klassiske nyheder til fortælling. Aarhus: Ajour

Kabel, Lars (red.) (2009). Nyheder i nutid. Aarhus: Ajour

Kabel, Lars & Sparre, Kirsten (red.) (1999). Nye nyheder. Om nyhedsjournalistik og nyhedsdækning i dagblade, radio, TV og online. Aarhus: Ajour

van Dijk, Teun A. (1988). News as Discourse. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum