Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Se også Netværksteori
Supplerende læsning

Latour 1991, 1993 eller 2006, Castells 1996-1998, Benkler 2006

Reference

Benkler, Yochai (2006). The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. New Haven: Yale University Press

Castells, Manuel (1996-1998). The Information Age, I-III. Oxford: Blackwell Publishers [Vol. 1: The rise of the network society. (2. udg. 2000). Vol. 2: The power of identity. (2. udg. 2004). Vol. 3: End of Millenium. (2. udg. 2000)]

Latour, Bruno (1991). Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique. Paris: La Découverte. [Eng. overs. (1993); da. overs. (2006)]

Latour, Bruno (1993). We have never been modern. Overs. af Cathrine Porter. Hemel Hempstead: Harvester Wheatshef

Latour, Bruno (2006). Vi har aldrig været moderne. Et essay om symmetrisk antropologi. Overs. efter den af forf. rev. eng. udg. af Carsten Sestoft. København: Hans Reitzel