Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Nordsmark Henriksen 2005, Masanès 2006, Lyman 2002

Reference

Nordsmark Henriksen, Birgit (2005). “Webarkivering.” I: Kolding Nielsen, Erland; Nielsen, Niels Christian & Bille Larsen, Steen (red.). Kommunikation erstatter transport – den digitale revolution i danske forskningsbiblioteker 1980-2005. Festskrift til Karl Krarup. København: Det Kgl. Bibliotek/Statsbiblioteket/Museum Tusculanum, s. 637-655 [Online-udg. <http://netarchive.dk/publikationer/webarkivering-webarchiving.pdf> Set 01.01.2010]

Lyman, Peter (2002). “Archiving the World Wide Web”. Building a National Strategy for Preservation: Issues in Digital Media Archiving. http://www.clir.org/pubs/reports/pub106/web.html

Masanès, Julien (red.) (2006). Web Archiving. Berlin: Springer