Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Torben Nielsen
Reference

Frandsen, Finn; Johansen, Winni & Ellerup Nielsen, Anne (1997). International markedskommunikation i en postmoderne verden. Aarhus: Systime

Poulsen, Jørgen (1998). Måskelæserne. Dagbladenes muligheder i mediekonkurrencen. Inst. f. Kommunikation, Roskilde Universitetscenter