Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Krogh Hansen 2002

Reference

Doležel, Lubomir (1998). Heterocosmica: Fiction and Possible Worlds. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press

Eco, Umberto (1979). The role of the reader. Explorations in the Semiotics of Texts. Bloomington, Ind.: Indiana University Press. [Genoptr. 1984]

Everett, Hugh (1957). “Relative State Formulation of Quantum Mechanics.” Reviews of Modern Physics, 29, s. 454-462

Kripke, Saul (1963). “Semantical Considerations on Modal Logic.” Acta Philosophica Fennica, 16, s. 83- 94

Krogh Hansen, Per (2002). “Det kunne have været mennesker… (… men er altså tekstlige konstruktioner).” Kultur og Klasse, 94, 30 (2), s. 50-71

Pavel, Thomas (1986). Fictional Worlds. Cambridge, Mass: Harvard University Press

Ronen, Ruth (1994). Possible Worlds in Literary Theory. Cambridge: Cambridge University Press

Ryan, Marie-Laure (1991). Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Bloomington, Ind.: University of Indiana Press

Ryan, Marie-Laure (2006). “From Parallel Universes to Possible Worlds: Ontological Pluralism in Physics, Narratology, and Narrative.” Poetics Today, 27 (4)