Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Blumler & Katz 1974, Bucy & Newhagen 2004, McQuail 1997, Gentikow 2008

Reference

Blumler, Jay G. & Katz, Elihu (red.) (1974). The Uses of Mass Communications. Current perspectives on gratifications research. Beverly Hills, Calif.: Sage

Bruns, Axel (2008a). “The Active Audience: Transforming Journalism from Gatekeeping to Gatewatching.” I: Paterson, Chris & Domingo, David (red.). Making Online News: The Ethnography of New Media Production. New York: Peter Lang

Bruns, Axel (2008b). Blogs, Wikipedia, Second Life, and beyond. From Production to Produsage. New York: Peter Lang

Bucy, Eric P. & Newhagen, John E. (2004). Media Access. Social and Psychological Dimensions of New Technology Use. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum

Gentikow, Barbara (2008). “Mediepublikum i en brydningstid. Revitaliseringer og transformationer.” Norsk Medietidsskrift, 15 (2), s. 84-104

McQuail, Denis (1997). Audience Analysis. London: Sage

Toffler, Alvin (1980). The Third Wave. New York: William Morrow. [Da. overs. 1981; sve. overs. 1982]

Toffler, Alvin (1981). Den tredje bølge. Overs. af Henning Albrechtsen. København: Erichsen

Toffler, Alvin (1982). Den tredje vågen. Overs. af Gunnar Ruud. Stockholm: Esselte