Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Kemp 1995

Reference

Aristoteles (1999). Poetik. Overs. af Poul Helms; efterskr. ved Judy Gammelgaard. København: Hans Reitzel

Aristoteles (2004). Poetikken. Overs. og udg. af Niels Henningsen. København: Det lille Forlag

Auerbach, Erich (1946/1959). Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. Bern: Francke. [2. udg. 1959. sammesteds.] [Da. overs. 1965]

Auerbach, Erich (1965) Mimesis. Virkelighedsgengivelsen i den vesterlandske litteratur. Udv. og overs. af Helge Hultberg. København: Munksgaard.

Genette, Gérard (1972). Discours du récit. (Figures, III). Paris: Seuil [Genudg. 2007)] [eng. overs. 1980]

Genette, Gérard (1980). Narrative Discourse. An Essay in Method. Overs. af Jane E. Lewin; indled. ved Jonathan Culler. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Gombrich, Ernst H. (1963).  “Meditations on a Hobby Horse, or the Roots of Artitstic Form.” og “The Cartoonist’s Armoury.” I: Meditations on a Hobby Horse and Other Essays On the Theory of Art. Oxford: Phaidon [4. udg. 1985]

Kemp, Peter (1995). Tid og fortælling. Introduktion til Paul Ricoeur. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Platon (1954). Staten. Udg. af Carsten Høeg & Hans Ræder; overs. af Hans Ræder. (Platons Skrifter, bd. 4-5). København: C.A. Reitzel [Genudg. København: Hans Reitzel, 1992]

Ricoeur, Paul (1983-85). Temps et récit. Bd. 1-3. Paris: Seuil [Eng. overs. 1984-88]

Ricoeur, Paul (1984-88). Time and Narrative. Bd. 1-3. Overs. af Kathleen McLaughlin & David Pellauer. Chicago/London: University of Chicago Press

Walton, Kendall L. (1990). Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts. Cambridge, Mass.: Harvard University Press