Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Rasmus Helles
Supplerende læsning

Finnemann 2005, Meyrowitz 1994,1997, Peters 1999

Reference

Deibert, Ronald J. (1997). Parchment, printing, and hypermedia. Communication in world order transformation. New York: Columbia University Press

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Innis, Harold A. (1950). Empire and Communications. Toronto: University of Toronto Press. [Rev. udg. 1975]

Innis, Harold A. (1951). The Bias of Communication. Toronto: University of Toronto Press [2. udg. 2008]

McLuhan, Marshall (1962/2011). The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man. Toronto: The University of Toronto Press [Jubilæumsudg. 2011] [Sv. overs. 1969]

McLuhan, Marshall (1964). Understanding Media. The Extensions of Man. London: Routledge & Kegan Paul [Genudg. 1994 m. forord af Lewis H. Lapham. Cambridge, Mass. MIT Press. Genudg. 2001 i Routledge Classics.] [Da. overs. 1967]

McLuhan, Marshall (1967). Mennesket og medierne. Overs. af Elsa Gress Wright. København: Gyldendal

McLuhan, Marshall (1969). Gutenberg-galaxen. Den typografiska människans uppkomst. Overs. af Richard Matz. Stockholm: Pan/Norstedt

Meyrowitz, Joshua (1985). No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behavior. New York: Oxford University Press

Meyrowitz, Joshua (1994). “Medium Theory.” I: Crowley, David & Mitchell, David (red.). Communication Theory Today. London: Polity

Meyrowitz, Joshua (1997). “Tre paradigmer i medieforskningen.” Mediekultur, 26, 56-69

Peters, John D[urham] (1999). Speaking Into the Air. A History of the Idea of Communication. Chicago: University of Chicago Press