Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Rasmussen, T.A. 1994, Gauntlett 2005, Huesmann m.fl. 2003, von Feilitzen 2009

Reference

Gauntlett, David (1995). Moving experiences. Understanding television's influences and effects. (Acamedia research monographs, 13). London: John Libbey [Se også 2005]

Gauntlett, David (2005). Moving Experiences. Media Effects and Beyond. London: John Libbey. [Ny rev. udg. af Moving experiences. 1995]

Huesmann, L. Rowell; Moise-Titus, Jessica; Podolski, Cheryl-Lynn & Eron, Leonard D. (2003). “Longitudinal Relations between Children’s Exposure to TV Violence and their Aggressive and Violent Behavior in Young Adulthood: 1977-1992.” Developmental Psychology, 39 (2), s. 201-221

Rasmussen, Tove Arendt (1994). “Actionfilm og drengekultur.” I: Højbjerg, Lennart (red.). Reception af levende billeder. København: Akademisk Forlag, s. 221-234

von Feilitzen, Cecilia (2009). Influences of Mediated Violence. Göteborg: Nordicom, The International Clearinghouse on Children, Youth and Media