Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Per Jauert
Supplerende læsning

Hallin & Mancini 2004, Slaatta 2003

Reference

Hallin, Daniel C. & Mancini, Paolo (2004). Comparing Media Systems. Three models of media and politics. Cambridge/New York: Cambridge University Press

McQuail, Denis (2005). McQuail’s Mass Communication Theory. 5. udg. London: Sage

Sepstrup, Preben (2004). “Fra medieforskning til såkaldt medieforskning - en model til beskrivelse af mediestrukturen.” I: Bruun, Hanne; Frandsen, Kirsten & Jauert, Per (red.). Forskning i mediepolitik - mediepolitisk forskning. Århus: Modtryk, s. 10-30

Slaatta, Tore (2003). Den norske medieorden. Posisjoner og privilegier. (Makt- og demokratiutredningen 1998-2003). Oslo: Gyldendal Akademisk

Vestergaard, Jakob Jørgensen (2007.) “Hvad er et mediesystem og hvordan analyserer man det?” I: Bruun, Hanne & Frandsen, Kirsten (red.). TV-produktion- nye vilkår. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 55-80