Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Mark Blach-Ørsten
Reference

Elmelund-Præstekær, Christian & Wien, Charlotte (2007). Mediestormens magt. Om mediestorme på ældreområdet og deres indflydelse på ældrepolitikken. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Laursen, Søren (2001). Vold på dagsordenen. Medierne og den politiske proces. Aarhus: Magtudredningen/Politica

Pedersen, Ove K. & Peter Kjær (2000). “De mange enkelt-sager.” I:  Pedersen, Ove K.; Kjær, Peter; Esmark Anders; Horst, Maja & Meier Carlsen, Erik (2000). Politisk journalistik. Aarhus: CFJE/Ajour, s. 221-273

Vasterman, Peter L.M. (2005). “Media Hype.” European Journal of Communication, 20 (4), s. 508-530