Medieplan

En medieplan er en oversigt over et implementeringsforløb, der opridser, hvordan en kommunikations- eller kampagneplan skal formidles til de definerede målgrupper via forskellige medieplatforme. Det primære formål er at afklare og definere den sekvens og frekvens, som ens kommunikative budskab skal have, for at opnå størst mulig effekt (Naik & Raman 2003). Når man taler om mediesekvens, menes rækkefølgen på den medieeksponering man ønsker at ens målgruppe skal have (fx at de skal opdage en kampagne på tv, for så dagen efter at se kampagnen på sociale medier). Når man taler om frekvens, så menes antallet og hyppigheden af den medieeksponering, man ønsker at ens målgruppe skal have (fx at en kampagne skal køre på tv fem gange om dagen i to uger).

En medieplan indeholder som regel en række elementer:

1) En fortegnelse over de udvalgte mediegrupper (fx sociale medier, tv, dagblad, print, digital osv.)

2) En fortegnelse over de konkrete medier indenfor disse mediegrupper (fx Facebook, TV 2, Politiken, nyhedsbreve osv.)

3) En fortegnelse over placering af kommunikationen (fx Facebookannonce, efter aftennyhederne, forside osv.)

4) En fortegnelse over antallet af gange de udvalgte målgrupper skal eksponeres for budskabet (Gulbrandsen & Just 2016: 119-125 og 218-228; se også De Pelsmacker, Geuens & Van Den Bergh 2013).

Ud over dette, vil en medieplan ofte være ledsaget af et mediebudget, der opstiller omkostningerne ved at gennemføre planens enkeltdele.

Udarbejdelse af medieplaner bliver ofte uddelegeret fra organisationen bag kommunikationen til mediebureauer, som fx Mediabroker og Carat, da disse har større erfaring med den nøje planlægning og konkrete mediebookning en medieplan kræver, for at den skal kunne sikre størst mulig budskabseksponering på den mest omkostningseffektive måde (Grønholdt, Hansen & Bech Christensen 2006; Voorveld, Neijens & Smit 2011).

(2017)

Supplerende læsning

Gulbrandsen & Just 2016

Reference

De Pelsmacker, Patrick; Geuens, Maggie & Van Den Bergh, Joeri (2013). Marketing Communications, A European Perspective. 5. udg. Harlow: Pearson Education [1. udg. 2001]

Grønholdt, Lars; Hansen, Flemming & Bech Christensen, Lars (red.) (2006). Markedskommunikation. Metoder og modeller i mediaplanlægning og reklamestyring. Bd. 1-2. 2. udg. København: Samfundslitteratur [1. udg. 2001]

Gulbrandsen, Ib Tunby & Just, Sine N. (2016). Strategizing Communication. Theory and Practice. København: Samfundslitteratur

Naik, Prasad A. & Raman, Kalyan (2003). “Understanding the impact of synergy in multimedia communications.” Journal of Marketing Research, 40, s. 375-88

Voorveld, Hilde A.M.; Neijens, Peter C. & Smit, Edith G. (2011). “Opening the Black Box: Understanding Cross-media Effects.” Journal of Marketing Communications, 17(2), s. 69-85