Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Holm Sørensen 1995

Reference

Boëthius, Ulf (1989). När Nick Carter drevs på flykten.  Kampen mot smutslitteraturen i Sverige 1908-1909. Stockholm: Gidlunds

Cohen, Stanley (1972). Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers. London: McGibbon & Kee [3. udg. London: Routledge, 2002]

Dahlquist, Ulf (1998). Större våld än nöden kräver? Medievåldsdebatten i Sverige, 1980-1995. Umeå: Boréa

Drotner, Kirsten (1999). Unge, medier og modernitet – pejlinger i et foranderligt landskab. København: Borgen

Frykman, Jonas (1988). Dansbaneeländet. Ungdom, populärkulturen och opinionen. Stockholm: Natur och Kultur

Holm Sørensen, Bigitte m.fl. (1995). Medievold – børn og unge. (Kulturprofilen). København: Kulturministeriet [Udvalg vedrørende Film-, TV- og Videovold, Susanne Boe (red.)]