Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Lars M. Banke
Supplerende læsning

Banke, Michelsen & Rahbek 2004, Mortensen 2008, Sandfeld Jakobsen 2006

Reference

Banke, Lars; Michelsen, Maiken & Rahbek, Pernille (2004). Radio- og tv-lovgivning. København: Thomson/Gad Jura

Mortensen, Frands (2008). “EU og statsstøtte til public service broadcasting 1992-2005.” I: Mortensen, Frands (red.). Public service i netværkssamfundet. København: Samfundslitteratur, s. 31-66

Sandfeld Jakobsen, Søren (2006). Lærebog i elektronisk medieret. København: Jurist- og Økonomforbundet