Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Gordon 2003, Finnemann 2005, 2006a, 2006b, Bruhn Jensen 2010

Reference

Bruhn Jensen, Klaus (2010). Media Convergence. The three degrees of network, mass, and interpersonel communication. London: Routledge

Fagerjord, Anders (2003). Rhetorical Convergence: Earlier Media Influence on Web Media Form. Oslo: Universitetet i Oslo/Unipub [Dr.Art-afhandling]

Finnemann, Niels Ole (2001). Internet – A new Communicative Infrastructure. (Skrifter fra Center for Internetforskning, 02). Aarhus: Aarhus Universitet. [Online-udg. <http://www.cfi.au.dk/publikationer/skrifter> (Set 11.12.2009)]

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Finnemann, Niels Ole (2006a). “The Internet and the Public Space.” I: Carlsson, Ulla (red.). Radio, TV & the internet in the Nordic Countries. Meeting the Challenges of New Media Technology. (Nordic Media Trends, 9), Göteborg: Nordicom, Göteborg Universitet, s. 11-28

Finnemann, Niels Ole (2006b). “Public space and the Co-Evolution of Digital and Digitized Media.” Media and Politics, fælles temanummer af Tidsskriftet Politik, 9 (2), og Mediekultur, 40

Jenkins, Henry (2006). Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press

Gordon, Rich (2003).”The Meanings and Implications of Convergence.” I: Kawamoto, Kevin (red.). Digital Journalism. Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield