Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Finnemann 2005, Lehmann, Qvortrup & Walther 2007

Reference

Castells, Manuel (1996-1998). The Information Age, I-III. Oxford: Blackwell Publishers [Vol. 1: The rise of the network society. (2. udg. 2000). Vol. 2: The power of identity. (2. udg. 2004). Vol. 3: End of Millenium. (2. udg. 2000).]

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Lehman, Niels; Quortrup, Lars & Walther, Bo Kampmann (2007). The Concept of the Network Society: Post ontological Reflections. København: Samfundslitteratur