Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Rasmussen & Fischer 2008; Dahl, H. 1996

Reference

Bourdieu, Pierre (1979). La Distinction. Critique social du jugement. Paris: Minuit [Eng. overs. 1984. No. overs. 1995]

Bourdieu, Pierre (1984). Distinction. A social critique of the judgement of taste. Cambridge: Harvard University Press

Bourdieu, Pierre (1995). Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften. Oslo: Pax

Dahl, Henrik (1997/2005). Hvis din nabo var en bil. En bog om livsstil. København: Akademisk. [2. udg. 2005]

Davidsen-Nielsen, Mette (1996). “I folkets tjeneste. Om prætest og TV-seere som målgruppe.” Mediekultur 24, s. 35-43

Rasmussen, Christian Viktor & Fischer, Louise Harder (2008). Målgruppeanalyse. Lær din målgruppe at kende. København: Nyt Teknisk Forlag

Sleiborg, Helle (2002). “Serie-successer. – Segmenttænkning i folkets tjeneste.” Samson – et medietidsskrift, 12 (1), s. 10-13

Søndergaard, Henrik (1992). “Fra programflade til kontaktflade – Det ”moderniserede” public-service koncept i DR’s TV.” MedieKultur 17, s. 45-61

Søndergaard, Ulrik (2004). “Berlingskes redningsplan: Tættere På Læserne”. Kommunikationsforum, 13. januar 2004

Vinderskov, Kirstine (2001). "Hvad siger lytterne egentlig? - om programtest af brugsradio." Mediekultur 33, s. 37-43