Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Søren Frimann
Reference

Halliday, M.A.K. (1961). “Categories of the theory of grammar.” Word, 17, 3, s. 241-92. [Genoptr. I: Halliday, M.A.K. (1976). System and Function in Language. Selected Papers. Red. af Gunther Kress. Oxford: Oxford University Press, s. 52-72]

Halliday, M.A.K. (1985/1994/2004). An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold. [2. udg. 1994; 3. udg. rev. af Matthiessen, Christian M.I.M., 2004]

Thompson, Geoff (1996): Introducing Functional Grammar. London: Edward Arnold