Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Mads Fink
Reference

Crisell, Andrew (1986/1995). Understanding Radio. London: Routledge. [2. udg. 1995]

Jauert, Per (1996). “Hjemmets vægge udvides.” I: Bruhn Jensen, Klaus (red.). Dansk Mediehistorie. Bd. 2. 1880-1920 og 1920-1960. København: Samleren, s. 199-218. [Genoptr. København: Samfundslitteratur (2003)]