Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Erik Granly Jensen
Supplerende læsning

Engström & Stjerna 2006, Kahn 1999, Labelle 2006, Schafer 1977

Reference

Engström, Andreas & Stjerna, Åsa (red.) (2006). Ljudkonst: Rumsliga Aspekter. (Temanr. af Nutida Musik, 4 (1), 2006) [Online-udg. <http://www.nutidamusik.se/> Søg på ‘ljudkonst’.]

Kahn, Douglas (1999). Noise Water Meat. A History of Sound in the Arts. Cambridge, Mass.: MIT Press

Labelle, Brandon (2006). Background Noise. Perspectives in Sound Art. New York: Continuum

Schafer, R. Murray (1977). The Tuning of the World. New York: Alfred A. Knopf [Genudg. som Schafer 1994]

Schafer, R. Murray (1994). The Soundscape: Our Sonic Environment and the Turning of the World. Rochester, Vt.: Destiny