Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Per Jauert
Supplerende læsning

Jauert & Prehn 2002

Reference

Hjarvard, Stig & Søndergaard, Henrik (1988). Nærsyn på fjernsyn. Kanal 2 og Weekend-TV. København: C.A. Reitzel

Jauert, Per (1990). “Massemedier, kultur og lokalsamfund.” I: Horstbøll, Henrik & Nielsen, Henrik Kaare (red.). Delkulturer. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 101-126

Jauert, Per & Prehn, Ole (1995). Lokalradio og -tv. Nu og i fremtiden. København: Kulturministeriet

Jauert, Per & Prehn, Ole (2000). “Træskodans på hitlisten – TV 2’s regionale programmer.” I: Bruun, Hanne; Frandsen, Kirsten & Søndergaard, Henrik (red.). TV 2 på skærmen. Analyser af TV 2’s programvirksomhed. København: Samfundslitteratur

Jauert, Per & Prehn, Ole (2002). Mangfoldighed og kvalitet. Evaluering af tilskudsordningen for lokalradio og -tv. København: Kulturministeriet