Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Christian Kock
Supplerende læsning

Wille 2007, Jørgensen & Villadsen 2009, Fafner 1977, Kock 2004

Reference

Aristoteles (1991). Retorik. Overs. m. intro. af Thure Hastrup. København: Museum Tusculanum

Fafner, Jørgen (1977). Retorik: klassisk og moderne. Indføring i nogle grundbegreber. København: Akademisk Forlag. [Genoptr. m. ny sats 2005]

Jørgensen, Charlotte & Villadsen, Lisa (red.) (2009). Retorik: Teori og praksis. København: Samfundslitteratur

Kock, Christian (2004). “Troværdighed – hvad taler vi om?” I: Femø Nielsen, Mie (red.). Spin, selvfremstilling og samfund – public relations som reflekterende praksis. København: Samfundslitteratur, s. 279-305

Westen, Drew (2007). The Political Brain: How People Vote and How to Change Their Minds: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation. New York: Public Affairs

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur