Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Kim Schrøder
Supplerende læsning

Hjarvard 1997, Schrøder m.fl. 2003, Kvale & Brinkmann 2009, Brinkmann & Tanggaard 2010; Participations 9:2, 2012

Reference

Bhaskar, Roy (1975/1978). A realist theory of science. Hassocks: Harvester [2. udg. 1978. Genoptr. m. ny intr. 2008, Routledge]

Brinkmann, Svend & Tanggaard, Lene (red.) (2010). Kvalitative metoder - en grundbog. København: Hans Reitzel

Bruhn Jensen, Klaus (1996). “The Empire's last stand: Reply to Rosengren.” European journal of communication, 11, s. 261-7

Bruhn Jensen, Klaus (2012b). “The complementarity of qualitative and quantitative methodologies.” I: Bruhn Jensen, Klaus (red.). A handbook of media and communication research. Qualitative and quantitative methodologies. London: Routledge

Bruhn Jensen, Klaus; Schrøder, Kim; Stampe, Tine; Søndergaard, Henrik & Topsøe-Jensen, Jørgen (1993). Når danskere ser TV. En undersøgelse af danske seeres brug og oplevelse af TV som flow. København: Samfundslitteratur

Bryman, Alan (2001). Social research methods. Oxford: Oxford University Press

Danermark, Berth; Ekström, Mats; Jakobsen, Liselotte & Jan C. Karlsson, Jan C. (1997). Att förklara samhället. Lund: Studentlitteratur [Eng. overs. 2002]

Danermark, Berth; Ekström, Mats; Jakobsen, Liselotte & Jan C. Karlsson, Jan C. (2002). Explaining society. An introduction to critical realism in the social sciences. London: Routledge

Davis, Charles H. & Michelle, Carolyn (2011). “Q Methodology in Audience Research: Bridging the Qualitative/Quantitative ‘Divide’?” Participations, 8 (2), s. 559-593

Danmarks Radio (2012). Medieudviklingen 2011. Rapport fra DR Medieforskning

Eriksson, Göran (2006). “Rethinking the rethinking. The problem of generality in qualitative media audience research.” Nordicom Review, 27, s. 31-44 [Online: <http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/226_eriksson .pdf> (Set 12.01.2013)]

Fairclough, Norman (1995b). Media Discourse. London: Edward Arnold

Frey, Lawrence R.; Botan, Carl H.; Friedman, Paul G. & Kreps, Gary L. (1991). Investigating communication. An introduction to research methods. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall [2. udg. 1999, Pearson]

Frissen, Valerie & Punie, Yves (1998). “Never mind the gap. Integrating qualitative and quantitative methods in ICT-user research: the case of busy households.” I: Silverstone, Roger & Hartmann, Maren (red.). Methodologies for media and information technology research in everyday life. Graduate Research Centre in Culture and Communication, University of Sussex

Gans, Herbert J. (1979). Deciding What’s News. A study of CBS evening news, NBC nightly news, Newsweek, and Time. New York: Pantheon/Random House

Gerbner, George & Gross, Larry (1976). “Living with television: The violence profile.” Journal of Communication, 26 (2), s.173-194

Gitlin, Todd (1978). “Media Sociology: the dominant paradigm.” Theory and Society, 6 (2). (Sep., 1978), s. 205—253

Glasgow University Media Group (1976). Bad News. London: Routledge & Kegan Paul

Hall, Stuart; Critcher, Chas; Jefferson, Tony; Clarke, John N. & Roberts, Brian (1978). Policing the crisis. Mugging, the state, and law and order. London: Macmillan [2. udg. 2013; 35 års jub.]

Hebdige, Dick (1979). Subculture. The Meaning of Style. London: Methuen [Genoptr. Routledge, 2002] [Da. overs. 1983]

Hebdige, Dick (1983). Subkultur og stil. Overs. af Frederik Stjernfelt. København: Sjakalen

Herzog, Herta (1944). “What do we really know about daytime serial listeners?” I: Lazarsfeld, Paul F. & Stanton, Frank N. (red.). Radio Research 1942-3. New York: Duell, Sloan and Pearce, s. 2-23

Hjarvard, Stig (1997). “Forholdet mellem kvantitative og kvalitative metoder i medieforskningen.” Norsk Medietidsskrift, 2.

Holbrook, Morris B. (1987). “The study of signs in consumer esthetics: an egocentric view.” I: Umiker-Sebeok, J. (red.). Marketing and semiotics. Berlin: Mouton de Gruyter

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag [Eng. overs. (2002)]

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage

Katz, Elihu & Lazarsfeld, Paul F. (1955). Personal Influence. The Part Played by People in the Flow of Mass Communications. (A report of the Bureau of Applied Social Research, Columbia University). Glencoe: Free Press

Krippendorff, Klaus (1980). Content Analysis. An Introduction to its Methodology. Beverly Hills, Calif.: Sage. [2. udg. 2004]

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). InterView - introduktion til et håndværk. København: Hans Reitzel [Ny udg. af Kvale 1997]

Lewis, Justin (1997). “What Counts in Cultural Studies.” Media, Culture & Society, 19 (1), s. 83-97

McCombs, Maxwell E. & Shaw, Donald L. (1972). “The Agenda-Setting Function of Mass Media.” Public Opinion Quarterly 36, s. 176-87

Morley, David (1980). The ’Nationwide’ Audience: Structure and Decoding. London: British Film Institute

Radway, Janice (1984). Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature. London: Verso/Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press

Rosengren, Karl Erik; Wenner, Lawrence A. & Palmgreen, Philip (1985). Media gratifications research: current perspectives. Beverly Hills, Calif.: Sage

Rosengren, Karl Erik (1993). “From field to frog ponds.” Journal of communication 43 (3), s. 6-17

Rosengren, Karl Erik (1996). “Review of K.B. Jensen, The social semiotics of mass communication.” European journal of communication 11, s. 129-41

Schrøder, Kim (2000), “Pionerdagene er forbi! Hvor går receptionsforskningen hen?”, MedieKultur, 31: s. 74-88.

Schrøder, Kim. C. & Kobbernagel, Christian (2010). “Towards a Typology of Cross-Media News Consumption: a Qualitative-Quantitative Synthesis.” Northern Lights 8. Yearbook of Film and Media Studies. Bristol: Intellect, s. 115-117

Schrøder, Kim; Drotner, Kirsten; Kline, Stephen & Murray, Catherine (2003). Researching audiences. London: Edward Arnold

Schultz, Ida (2006b). Bag nyhederne – værdier, idealer og praksis. København: Samfundslitteratur

Siggaard Jensen, Sisse (2012). Ways of Virtual World-making. Actors and Avatars. Roskilde Universitet, Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier. [Doktordisputats]

Silverman, David (2000). Doing qualitative research. A practical handbook. London: Sage

Warner, W. Loyd & William E. Henry, (1948), “The Radio Daytime Serial: A Symbolic Analysis”, Genetic Psychology Monographs, 37, s. 3-71