Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Birgitta Frello
Supplerende læsning

Fink & Hauge 1991, Hall, S. & du Gay 1996

Reference

Barth, Fredrik (1969). “Introduction.” I: Barth, Fredrik (red.). Ethnic Groups and Boundaries. The social organization of culture difference. Oslo: Universitetsforlaget, s. 9-38.

Brubaker, Rogers & Cooper, Frederick (2000). “Beyond ‘identity’.” Theory and Society, 29 (1), s. 1-47

Fink, Hans (1991). “Identiteters identitet.” I: Fink, Hans & Hauge, Hans (red.). Identiteter i forandring. (Kulturstudier, 12). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 203-226

Fink, Hans & Hauge, Hans (red.) (1991). Identiteter i forandring. (Kulturstudier, 12). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Hall, Stuart & du Gay, Paul (red.) (1996). Questions of Cultural Identity. London: Sage