Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Richard Raskin
Reference

Beairsto, Ric (1998). The Tyranny of Story. Audience Expectations and the Short Screenplay. Vancouver: Vancouver Film School. [2. udg. 2009]

Cooper, Pat & Dancyger, Ken (1994/2000). Writing the Short Film. Boston/London: Focal. [2. udg. 2000; 3. udg. 2005]

Katz, Ephraim (1994). International Film Encyclopedia. 2. udg. og senere ved Ronald Dean Nolan. 2. udg. New York: Macmillan [1. udg. 1979; 7. udg. 2012]

Konigsberg, Ira (1989). Complete Film Dictionary. New York: Meridian [2. udg. 1997]

Raskin, Richard (2001). Kortfilmen som fortælling. Aarhus: Systime [Med CD-rom]

Raskin, Richard (2002). The Art of the Short Fiction Film: A Shot by Shot Study of Nine Modern Classics. Jefferson, N.C.: McFarland