Korte beskeder

Korte beskeder er tekstbeskeder, der typisk sendes digitalt mellem to personer eller evt. i mindre grupper. Korte beskeder vandt indpas i forbindelse med mobiltelefonens gennembrud, som gjorde det muligt at sende SMS-beskeder (Short Message Service). SMS blev almindelige i brug omkring år 2000. SMS-formatet var i de første år teknisk begrænset til 160 karakterer, hvilket betød, at brugerne begyndte at udvikle en ordknap sprogbrug præget af særlige forkortelser og slang. Det var en medvirkende faktor i udviklingen af det særlige SMS-sprog, at SMS-mediet i starten vandt størst udbredelse blandt unge mobilbrugere. Den teknologiske udvikling af mobiltelefonerne gjorde det siden muligt at sende længere beskeder.

Med udbredelsen af sociale netværksmedier, som f.eks. Facebook, til en stor del af befolkningen har SMS-mediet fået konkurrence, sådan at det siden ca. 2010 har været muligt at vælge mellem flere forskellige systemer til at udveksle korte beskeder fra en mobiltelefon. Det webbaserede, sociale medie Twitter overtog fra starten SMS-mediets begrænsning, og tillod kun brugerne at skrive 140 tegn i hver besked, der som udgangspunkt var offentlig tilgængelig på nettet. De korte beskeder blev på kort tid en del af de fleste menneskers hverdag, hvor de bruges til mikrokoordination, kommunikation om personlige emner og ikke mindst fatisk kommunikation (Roman Jakobson), dvs. kommunikation der i højere grad handler om at holde gensidig kontakt end om indholdet.

De korte beskeder er mediehistorisk interessante, fordi de hurtigt opnåede en meget stor udbredelse, på trods af at de ikke havde nogen klar, mediemæssig forløber blandt de analoge medier, der kunne hjælpe brugerne med at tage mediet til sig. Udvekslingen af korte, skriftlige beskeder blev således først for alvor almindelig med de digitale netværksmedier og mobiltelefonens udbredelse.

(2016)

Forfatter Rasmus Helles
Se også Chat
Supplerende læsning

Bertel & Ling 2014, Helles 2010, Hillebrand m.fl. 2010, Laursen 2007, Laursen & Szymanski 2013

Reference

Bertel, Troels Fibæk & Ling, Rich (2014). “'It’s just not that exciting anymore': The changing centrality of SMS in the everyday lives of young Danes”. New Media & Society. doi:10.1177/1461444814555267

Helles, Rasmus (2010). “Hverdagslivets nye medier”. Dansk Sociologi, 21 (3), s. 49-63

Hillebrand, Friedhelm (red.) (2010). Short message service (SMS). The creation of personal text messaging. Med bidr. af Finn Trosby, Kevin Holley & Ian Harris. Chichester: Wiley

Laursen, Ditte (2007). “Nåede han bussen? - sammenhængende kommunikationsforløb mellem unge via mobiltelefon”. Mediekultur, 42/43, s. 54-63

Laursen, Ditte & Szymanski, Margaret H. (2013). “Where are you? Location talk in mobile phone conversations”. Mobile Media & Communication, 1 (3), s. 314-334. doi:10.1177/2050157913493773