Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Luhmann 1996

Reference

Luhmann, Niklas (1996). Die Realität der Massenmedien. Opladen: Westdeutscher Verlag. [Da. overs. 2002]

Luhmann, Niklas (2002). Massemediernes realitet. Overs. af Nils Mortensen. København: Hans Reitzel