Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Reference

Jørgensen, Jacob & Windfeld, Stine (2003). Kommunikationspolitikker – fra hyldesucces til styringsdokument. København: Samfundslitteratur

Petersen, Helle (2002). Strategisk kommunikation – kvalitetsstyring og måling. København: Samfundslitteratur

Petersen, Helle & Harris, Michael (2005). Kommunesammenlægning - råd og redskaber til intern kommunikation. København: Jurist og Økonomforbundets Forlag