Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Søren Frimann
Supplerende læsning

Halliday 1985/1994/2004, Thompson, G. 1996

Reference

Halliday, M.A.K. & Hasan, Ruqaiya (1976). Cohesion in English. London: Longman

Halliday, M.A.K. (1985/1994/2004). An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold. [2. udg. 1994; 3. udg. rev. af Matthiessen, Christian M.I.M., 2004]

Frimann, Søren (2004). Kommunikation – tekst i kontekst. Tekstanalyse med Systemisk Funktionel Lingvistik. Ålborg: Aalborg Universitetsforlag

Martin, James Robert (1992). English Text: System and Structure. Amsterdam: Benjamins

Thompson, Geoff (1996): Introducing Functional Grammar. London: Edward Arnold