Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Birgitta Höijer
Supplerende læsning

Hewstone 1989, Augoustinos & Walker 1995

Reference

Augoustinos, Martha & Walker, Ian (1995). Social Cognition. An Integrated Introduction. London: Sage [2. udg. med Ngaire Donaghue, 2006]

Bordwell, David (1989). Making Meaning. Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Branigan, Edward (1992). Narrative Comprehension and Film. London: Routledge

Bruner, Jerome S. (1986). Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Bruner, Jerome S. (1990). Acts of Meaning. Cambridge Mass.: Harvard University Press [Da. overs. 1999]

Bruner, Jerome S. (1999). Mening i handling. Overs. af Henrik Stamer Hedin. Århus: Klim

Grodal, Torben Kragh (1997). Moving Pictures – A New Theory of Film Genres, Feelings, and Cognition. Oxford: Oxford University Press

Hewstone, Miles (1989). Causal Attribution. From Cognitive Processes to Collective Beliefs. Cambridge: Blackwell

Moscovici, Serge (2000). Social Representations. Explorations in Social Psychology. Cambridge: Polity

van Dijk, Teun A. (1998). Ideology. A Multidisciplinary Approach. London: Sage [Genoptr. 2000]