Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Jørgensen, J.C. 2007; Schalkowski 2011

Reference

Jørgensen, John Chr. (2007). Journalistik med stil. Fra klassiske nyheder til fortælling. Aarhus: Ajour

Schalkowski, Edmund (2011). Kommentar, Glosse, Kritik. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft