Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Niels Erik Wille
Supplerende læsning

Lucie-Smith 1981, Gombrich 1961b, 1963, Langemeyer m.fl. 1984

Reference

Gombrich, Ernst H. (1961b). "The Experiment of Caricature." I: Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation. 2. udg. ill. [Genoptr. med nyt forord af forfatteren 2000] [Sv. overs. 1972; da. overs. 1979]

Gombrich, Ernst H. (1963). “The Cartoonist’s Armoury.” I: Meditations on a Hobby Horse and Other Essays On the Theory of Art. Oxford: Phaidon [4. udg. (1985)]

Gombrich, Ernst H. (1972). Konst och illusion. En studie i bildframställningens psykologi. Overs. af Kerstin Karling. Stockholm: Ráben & Sjögren

Gombrich, Ernst H. (1979). “Karikatureksperimentet.” I: Kunst og billedsprog. Udvalgte essays. Overs fra eng. og ty. af Else Mogensen. København: Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck

Langemeyer, Gerhard m.fl. (red.) (1984). Bild als Waffe. Mittel und Motive der Karikatur in fünf Jarhunderten. München: Prestel [Ill., stort format]

Lucie-Smith, Edward (1981). The Art of Caricature. London: Orbis [Ill., stort format]