Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Finn Frandsen
Supplerende læsning

Fiske 1982/1990

Reference

Fiske, John (1982/1990). Introduction to Communication Studies. London: Routledge [2. udg. 1990]

Frandsen, Finn; Halkier, Henrik & Johansen, Winni (2002). Netværk. Introduktion til international erhvervskommunikation. Aarhus: Systime