Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Torben Vestergaard
Supplerende læsning

Warnock 1989

Reference

Austin, J.L. (1961). Philosophical Papers. Red. af J.O. Urmson & G.J. Warnock. Oxford: Clarendon Press

Austin, J.L. (1962a). Sense and Sensibilia. Red. af G.J. Warnock. Oxford: Clarendon Press

Austin, J.L. (1962b). How to Do things with Words. Red. af G.J. Warnock. Oxford: Clarendon Press [Da. overs. 1997]

Austin, J.L. (1997). Ord der virker. Overs. og indl. af John E. Andersen & Thomas Bredsdorff. København: Gyldendal

Searle, John R. (1969). Speech acts: An essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge University Press

Searle, John R. (1976). “The classification of illocutionary acts.” Language in Society, 5, s. 1-24 [Genoptr. i Searle (1979)]

Searle, John R. (1979). Expression and meaning. Studies in the theory of speech acts. Cambridge: Cambridge University Press

Warnock, G(eoffrey) J(ames) (1989). J. L. Austin. London: Routledge and Kegan Paul