Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Se også Digital æstetik
Reference

Bolter, Jay David (1984). Turing’s Man. Western Culture in the Computer Age. Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press

Bolter, Jay David (1991/2001). Writing Space. The Computer, Hypertext, and the Remediation of Print. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum [Rev. udg. 2001]

Bolter, Jay David & Gromala, Diane (2003). Windows and Mirrors. Interaction Design, Digital Art and the Myth of Transparency. Cambridge, Mass./London: MIT Press

Bolter, Jay David & Grusin, Richard (1999). Remediation. Understanding new media. Cambridge, Mass.: MIT Press