Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Lars Bjerg
Supplerende læsning

Hjarvard 1999a, Bjerg 2002, Strand 2009

Reference

Bjerg, Lars (2002). Som man spørger... Det journalistiske interview. København: Roskilde Universitetsforlag

Hjarvard, Stig (1999). Interviewet – en livret for svagtbegavede. Aarhus: Vidensbasen (Update). [Web-publ.]

Jørgensen, John Chr. (2010). Kommer De som ven eller som interviewer? Interviewets historie i Danmark. København: Gyldendal

Meilby, Mogens (1999/2004). Det trykte interviews barndom. Aarhus: Vidensbasen (Update). [Web-publ.] [Rev. 2004]

Strand, Kurt (2009). Interview for journalister. Spørgeteknik, skarpvinkling og struktur. Ill. af Roald Als. 2. omarb. og udv. udg. København: DR. [1. udg. 2008. Ill. af Martin Strid] [Genoptr. Lindhardt & Ringhof, 2011]