Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter John D. H. Downing
Link Infowar
Supplerende læsning

Arquilla & Ronfeldt 2001, Ventre 2007, 2009

Reference

Arquilla, John & Ronfeldt, David (2001). Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy. Santa Monica, Calif.: RAND

Ventre, Daniel (2007). La guerre de l’information. Paris: Lavoiser [Eng. overs. 2009]

Ventre, Daniel (2009). Information Warfare. London: ISTE/Hoboken, N.J.: Wiley