Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Søren Frimann
Supplerende læsning

Frimann 2004

Reference

Eggins, Suzanne (1994). An Introduction to Systemic Functional Linguistics. London: Pinter [2. udg. 2004]

Frimann, Søren (2004). Kommunikation – tekst i kontekst. Tekstanalyse med Systemisk Funktionel Lingvistik. Ålborg: Aalborg Universitetsforlag

Hestbæk Andersen, Thomas & Smedegaard, Flemming (2005). Hvad er meningen? Odense: Syddansk Universitetsforlag

Halliday, M.A.K. (1985/1994/2004). An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold. [2. udg. 1994; 3. udg. rev. af Matthiessen, Christian M.I.M., 2004]