Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Preben Sepstrup
Supplerende læsning

Gørtz & Pilegaard Jensen 2007

Reference

Gørtz, Mette & Pilegaard Jensen, Torben (2007). “Læsefærdigheder, arbejdsmarked og indkomst.” AKF Working paper, 2007 (2). [Web-publ. <www.akf.dk/udgivelser/container/2007/udgivelse_2317/> (Set 12.08.2013)]

Pilegaard Jensen, Torben & Holm, Anders (2000). Danskernes læse-regne-færdigheder - i et internationalt lys. København: AKF-Forlaget

Sepstrup, Preben & Fruensgaard Øe, Pernille (2010). Tilrettelæggelse af information – kommunikations- og kampagneplanlægning. 4. udg. Aarhus: Academica

Teknologisk Institut (2007). Borgernes IKT-færdigheder i Danmark. København, IT- og Telestyrelsen [Web-publikation]

Tichenor, Philip J.; Donohue, George A. & Olien, Clarice N.  (1970). “Mass Media Flows and Differential Growth in Knowledge.” Public Opinion Quarterly, 34 (2), s. 159-170