Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Christa Thomsen
Supplerende læsning

Mostov m.fl. 2002; Rice & Atkin 2002

Reference

Christensen, Gudrun & Sepstrup, Preben (2002). Netværksstrategi i praksis. Principper og erfaringer. København: Sundhedsstyrelsen

Dahl, Henrik (1993). “Har du overvejet at ændre hele dit liv?” Sociologi, 4 (1), s. 24-31

Rice, Ronald E. & Atkin Charles K. (1981/2001). Public Communication Campaigns. 3.udg. Thousand Oaks, Calif./London: Sage [1. udg. 1981; 2. udg. 1989; 3. udg. 2013]

Rice, Ronald E. & Atkin Charles K. (2002). “Communication Campaigns. Theory, design, implementation, and evaluation.” I: Bryant, Jennings & Zimmerman, Dolf (red.). Media Effects: Advances in Theory and Research. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, s. 427-452

Rogers, Everett M. & Storey, J. Douglas (1987). “Communication Campaigns.” I: Berger, Charles R. & Chaffee, Steven H. (red.). Handbook of Communication Science. Thousand Oaks, Calif./London: Sage, s. 817-846

Sepstrup, Preben (2006). Tilrettelæggelse af information – kommunikations- og kampagneplanlægning. 3. udg. Aarhus: Academica

Sepstrup, Preben & Fruensgaard Øe, Pernille (2010). Tilrettelæggelse af information – kommunikations- og kampagneplanlægning. 4. udg. Aarhus: Academica